Image is not available
Slider

Fundusz ETGK Bridge powstał na bazie ponad 5 lat doświadczeń w rozwoju innowacyjnych firm.

Fundusz ETGK Bridge skupia swoją działalność w ramach nowoczesnych materiałów i gospodarki odpadami. Obszar zainteresowań to minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), oraz wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

Recykling

Nanoprodukty

Zaawansowane materiały

Nanoprocesy

Fundusz ETGK Bridge jest podmiotem dedykowanym wspieraniu projektów technologicznych, pochodzących zarówno ze środowisk jednostek naukowych, jak i biznesu które związane są z prowadzeniem lub wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub komercjalizacją własności przemysłowej na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept. Głównym zadaniem Funduszu jest weryfikacja i walidacja projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed i seed. Budowany przez Fundusz ekosystem podmiotów naukowych i przemysłowych zapewnia także pozafinansowe narzędzia wsparcia innowacyjnych projektów, które pozwolą na efektywne budowanie gotowości technologicznej i inkubowanie polskich przełomowych rozwiązań. Efektem dodatkowym działań Funduszu będzie zbudowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami (ośrodkami badawczymi), której skutkiem będą wdrożenia nowych rozwiązań i technologii w działalności gospodarczej na skalę globalną.


Fundusz ETGK Bridge powstał na bazie ponad 5 lat doświadczeń w rozwoju innowacyjnych firm, technologii i produktów oraz działalności inwestycyjnej na rynku seed i early stage. Fundusz jest odpowiedzią na wyzwania napotkane przez pomysłodawców i przedsiębiorstwa zaangażowanych w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia w fazie seed.

Czego Poszukujemy

Fundusz ETGK Bridge poszukuje projektów w fazie badawczo-rozwojowej o międzynarodowym potencjalne komercjalizacji, wpisujących się naszą specjalizację. Jesteśmy zainteresowani dokonaniem inwestycji w projektu do kwoty 3 mln PLN oraz ich późniejszym rozwojem. Bardzo istotne znaczenie odgrywa dla nas zespół projektowy, jego kompetencje oraz determinacja do osiągnięcia sukcesu.

Projekty na etapie B+R

< 3 mln PLN

Międzynarodowy, skalowalny potencjał komercjalizacji

Potwierdzone zapotrzebowanie rynkowe
na wyniki projektu

Zmotywowany, kompetentny zespół projektowy

Specjalizacja zgodna z obszarem zainteresowania Funduszu

Ekosystem gwarantujący realizację
koncepcji Funduszu ETGK Bridge

Deal Flow

Komercjalizacja Technologii

Rynki Zbytu

Wsparcie B+R

Sieć Aniołów Biznesu

Drugie rundy finansowania
i wyjścia z inwestycji

Wsparcie analityczne

 
Inkubator Innowacyjności

Centrum kompetencji Seed i Start-up

Wsparcie biznesowe

ETGK logo70x70

Image

STOPKA

+48 507 967 284

biuro@etgk.pl

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice

NIP: 9542783115
Regon: 368504882

Copyright © 2021 Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa.